AVEVITUS – socialinės raidos centras

VŠĮ „Padėk užaugti“ kartu su Labdaros ir paramos fondu „Lumenus“ įsteigė „Avevitus“ centrą. Tai socialinės raidos centras teikiantis kompleksinę pagalbą vaikiams, turintiems raidos sutrikimų. Ankstyvajame amžiuje pastebėti raidos sutrikimai yra sėkmingiau kooreguojami. Mūsų centras rūpinasi vaikų gerove, pilnavertiškesne, kokybiškesne ateitimi. Kiekvienas mažas žingsnis yra didelio tikslo link. Tuose žingsniuose labai svarbus tėvų (globėjų), kaip tos…