Nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija VšĮ „PADĖK UŽAUGTI“- raidos sutrikimų turinčius vaikus, auginančių šeimų bendruomenė.
Mūsų organizacijos globėjas Andrius Mamontovas. 
Steigėjai ir iniciatoriai – neįgalios mergytės tėveliai.

VŠĮ „Padėk užaugti“ kartu su partneriu Labdaros ir paramos fondu „Lumenus“ yra vaikų socialinės raidos centro „Avevitus“ įkūrėjai. www.avevitus.lt

Organizacijos tikslai

Ieškoti visokeriopos pagalbos ir paramos šeimoms auginančioms raidos sutrikimų turinčius vaikus bei užtikrinti šios pagalbos – paramos tęstinumą

Organizuoti bendruomenės šventes , parodas- pasirodymus , išvykas į programas įtraukiant ir sveikus vaikus.

Rinkti informaciją apie efektyvias ugdomąsias ir sveikatinimo terapijas bei programas, skirtas darbui su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, Lietuvoje bei kitose šalyse.

Rengti ir dalyvauti projektuose skirtuose: neįgalių vaikų socialinei integracijai , nuoseklesnio ir efektyvesnio ugdomojo -lavinamojo proceso sukūrimui vaikams su raidos sutrikimais, o taip pat paramos rinkimo, kurie labai reikalingi organizacijos veiklos tęstinumui užtikrinti .

Vystyti įkurto šeimos – bendruomenės centro „ Avevitus „ veiklą , užtikrinant finansinį stabilumą.